Mütevelli Heyeti

Başkan: Hüseyin ŞİMŞEK Kurucu
Üye: Prof. Dr. Şahin KARASAR Rektör
Üye: Elif ŞİMŞEK Marmara Eğitim Kurumları Genel Müdürü
Üye: Ali Nevzat AYGÜN Emekli Ağır Ceza Mahkeme Başkanı
Üye: Mehmet ALKAN Eğitimci
Üye: Melike OĞUZHAN Eğitimci
Üye: Vasfiye Özlem GÖRÜR Eğitimci
Üye: Yasemin YILMAZ Eğitimci
Üye: Şükran SABAH Eğitimci
Üye: Hüsnü ŞENGÖZ Mali Müşavir
Üye: Halim KANATCI Ekonomist